Powrót do: Projektowanie wnętrz

Zastosowanie ścian oporowych w praktyce


Ściana oporowa jest to samodzielna budowla przybierająca postać ściany. Wykonana jest z betonu, pustaków, cegieł, kamieni, ale również z bloków betonowych, które układane są na specjalnie przygotowanej zaprawie, bądź na sucho. Ogólnie służy ona do zabezpieczenia, jak również wzmocnienia ściany danego budynku czy skarpy, jak również nabrzeża i wolno stojącego muru.

Ściany oporowe przenoszą napór zabezpieczanego obiektu danej budowli na samo podłoże. Nośność samej ściany oporowej możemy zwiększyć poprzez zbrojenie odpowiednimi prętami, siatkami, lub elementami żelbetowymi czy również stalowymi. W wyniku powstałych sił grawitacji grunt jest podtrzymywany poprzez ściany oporowe, które wywierają na niego naprężenie poziome.

Jest ono zwykle najmniejsze na samej górze oraz zwiększa się wraz z głębokością do odpowiedniego poziomu danego terenu u samej podstawy danej ściany. Może być ono dodatkowo zwiększone poprzez ciśnienie hydrostatyczne, które wytworzone jest za pomocą wód gruntowych. W sytuacji, gdy mury są dość wysokie, stosuje się odpowiednie wsporniki przy samej podstawie danej ściany.

Zarówno ściany oporowe jak i wymagania jakie są im stawiane w teraźniejszych czasach szeroko wykraczają poza aspekty ich funkcjonowania oraz zdolności podpierania czy też odgradzania od innych elementów. Zastosowanie tych ścian znajdziemy w bocznym zabezpieczeniu wjazdów do garaży choćby podziemnych, podjazdach dla inwalidów, zabezpieczeniach oraz podwieszaniach skarp, umocnieniach nadbrzeży, boksach wszelkiego rodzaju materiały sypkie.

Ściany oporowe zwane również murami mogą świetnie się sprawdzić w inwestycjach kształtowania wszelkich terenów wokół budynków. Współczesne placówki produkcyjne oraz solidnie wykwalifikowany personel gwarantują nam, że takie ściany oporowe będą spełniać najwyższe wymagania na rynku. Istotne jest również, że firmy produkujące ściany oporowe oferują swoje towary, które ciągle są kontrolowane pod względem jakościowym, aby spełniły wszystkie pożądane funkcje.
KOMENTARZE:

Brak komentarzy