Powrót do: Inne

Zawalcz o wysokie odszkodowanie z firmą odszkodowawczą


Wypadki komunikacyjne i zdarzenia losowe zdarzają się dosyć powszechnie. Osoby poszkodowane nie zawsze wiedzą, że mają prawo otrzymać odszkodowanie. W tym celu pierwszym krokiem powinno być zwrócenie się do ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Firmy ubezpieczeniowe

Firmy ubezpieczeniowe mają dosyć prostą politykę – ich celem jest wypłata odszkodowań w jak najniższej wysokości. Dlatego też kwoty oferowane osobom poszkodowanym bywają mocno zaniżone i nie zawsze wystarczają na pokrycie wszystkich szkód. A te bywają dosyć wysokie, szczególnie jeśli chodzi o szkody na zdrowiu. Tu istotne są nie tylko koszty leczenia, opieki medycznej, leków czy rehabilitacji, ale również trudne do przeliczenia na pieniądze straty moralne.

odszkodowanie

Osoby poszkodowane często przez długi czas znajdują się w silnym stresie, który znacznie obniża jakość życia przez wiele tygodni, miesięcy czy lat po wypadku. Jeżeli zaproponowana i wypłacona przez ubezpieczyciela kwota odszkodowania jest mało satysfakcjonująca, osoby poszkodowane mają możliwość ubiegania się o większe kwoty przed sądem.

Problemy z uzyskaniem odszkodowania

Tu pojawia się kolejny problem – ubezpieczyciel zwykle dysponuje całym sztabem prawników, z którymi zwykła osoba, nie znająca się na prawie, ma niewielkie szanse w starciu przed wymiarem sprawiedliwości. Warto więc skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii prawnej, specjalizującej się w walce o odszkodowania. Doświadczeni prawnicy zadbają o to, by wywalczyć w sądzie jak najbardziej satysfakcjonującą kwotę.

Osoba poszkodowana przed sprawą sądową czy w trakcie postępowania nie musi ponosić żadnych kosztów związanych z wynagrodzeniem za usługę. Kancelarie prawne najczęściej pracują za odpowiedni procent od wygranej kwoty. Osoba poszkodowana może więc spać spokojnie i po prostu czekać na efekt końcowy prowadzonego postępowania.
KOMENTARZE:

Brak komentarzy